Ungdomsprojekt

Real Fighter har under mer än ett decenium bedrivit sociala projekt för ungdomar, där vi använt träning i thaiboxning som utgångspunkt i projekt med ungdomar som behöver stöd eller aktivering.

Projektverksamheten kan vi genomföra med bidrag från Allmänna Arvsfonden, MUCF, Lunds Kommun, Skåneidrotten, mfl.

Här följer några exempel på projekt vi genomfört under de senaste åren.

Sommarträning på Linero

Under sommaren 2020 har vi aktiviteter som genomförs på olika centrala platser i stadsdelen Linero i Lund. Aktiviteterna innebär att barn och ungdomar får prova på thaiboxning gratis. Detta ger barnen en chans att testa något nytt och få kontakt med en ny värld, en ny sport. Det är positivt att barnen får träna, utvecklas och förbättra sina fysiska förmågor med hjälp av thaiboxning.

Vi har ett samarbete med Lunds Kommuns Fastighetsbolag (LKF) och aktiviteter/träningar hålls på LKF:s gröna område på Linero. Barn får en möjlighet att prova-på thaiboxning och deltar i träning.

Syftet med aktiviteterna är att under sommaren aktivera barn och unga på Linero och introducera dem för Real Fighters verksamhet. Vi har i föreningen många idrottare som är bra förebilder och kan inspirera ungdomar till ett aktivare vardagsliv.

Tjejprojekt: Mulier Fortis

Mulier Fortis var ett jämställdhet- och integrationsprojekt för tjejer, av tjejer som genomfördes 2016-2019, med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Namnet är latin där Mulier betyder kvinna och Fortis stark, ofta i betydelsen fysiskt kraftfull, men Fortis används även för att beskriva karaktärsdragen mod och ståndaktighet. Syftet med projektet var att det skulle fungera som en plattform för att ge tjejer mod och styrka att bli just starka kvinnor.

Inom projektet genomfördes aktiviteter för enbart tjejer utgångspunkt i metoden Train Talk Learn, där träning i kampsporten thaiboxning följs av motiverande samtal.

Träningen och övriga aktiviteter leddes av trygga kvinnliga ledare i en trygg miljö. Målsättningen var att skapa en trygghet och sammanhållning i en mindre grupp (bestående av 5-10 unga tjejer) och sedan uppmuntra tjejerna att ta initiativ till aktiviteter där de interagerar med andra.

I Possibilismens tid

Med finansiering från främst Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) genomför vi (2019-2021) ett projekt som syftar till att stärka ungas organisering och delaktighet.

I ett första steg arbetade vi med ungdomar inom föreningen, för att nu vända oss mot en bredare grupp unga och unga vuxna i scialt utsatta områden i Lund.

Vi annordnar träffar och events med allt från träning till föreläsningar, där vi inspirerar och informerar om hur man som unga kan finna motivation och kraft att engagera sig i samhället och samtidigt styra sitt eget liv i en positiv riktning.

Tjejprojekt: Starka

Starka bedrevs i samarbete mellan Real Fighter, Skåneidrotten, Vikingaskolan och Lunds kommun.

Genom projektet gavs en grupp tjejer möjligheten att testa på ett antal olika idrotter samt delta på föreläsningar om kost och träning.

Thaiboxningen utgjorde grunden i  projektet och utöver det testade deltagarna bland annat dans, ishockey och handboll.

Syftet med projektet var att deltagarna skulle ges möjlighet att öka sin kunskap om träning och kost samt att stärka deras självförtroende och öka deras motivation att leva en hälsosam livsstil.