Föreningens historia

Föreningens historia

Lunds Ungdomscenter (LUC) bildades 2014 av några av ledarna i idrottsföreningen Real Fighter thaiboxning som såg ett behov av aktiviteter för ungdomar som ville vara med i en gemenskap men som saknar intresse för den idrottsverksamhet som RF och kampsports- föreningar de samarbetar med bedriver. Kampsportsföreningarna är inriktade på träning inom sina respektive idrotter, på alla nivåer från motionär till elitsatsning och Real Fighter har en omfattande verksamhet för barn och ungdomar. De ungas sociala behov skiljer sig dock ofta från vad som erbjuds inom Real Fighters ordinarie verksamhet, och därför bildades LUC som ungdomarnas egen förening.

Vi inkluderar alla ungdomar och ser möjligheter till aktiviteter inom en rad idrottsliga och kulturella områden, samt med ett fokus på naturen. Det är ungdomarnas önskningar och initiativ som styr verksamheten och det har visat sig att aktiviteter ute i naturen är populärt. Det finns inga strikta åldersgränser för att deltaga i föreningens aktiviteter, men majoriteten av ungdomarna är i åldrarna 10-16 år. Vi ser det som en fördel att ha grupper med blandade åldrar. En handfull något äldre ungdomar, 17-20 år, är medlemmar men fungerar främst som ledare för de yngre.