Media

Events

I possibilismens tid – En ny start! Detta var ett event som genomfördes i Maj 2020, i samarbete med Real Fighter och med finansiering från MUCF. Syftet var en diskussion kring
förutsättningarna för unga utlandsfödda att etablera sig i Sverige.
https://youtu.be/o7bbm3RLKDY