Syfte och aktiviteter

Lunds Ungdomscenter (LUC) är en förening som syftar till att skapa gemenskap och aktiviteter, främst med inslag av fysiska aktiviteter, för alla ungdomar. Med dessa aktiviteter vill vi främja ungdomarnas hälsa och välmående, fysiskt, psykiskt och socialt. Med verksamheten aktiveras ungdomarna och det uppstår gemenskap mellan olika grupper som tjejer och killar, svenskfödda och invandrare, osv. Aktiviteterna inom föreningen har varit utflykter till idrottsevent, vandringar i skogen, fotbollsturneringar, samt träffar med förebilder (idrottare, kulturpersoner) och representanter för samhällstjänster (polis, brandmän). Efterhand har vi haft ett allt större fokus på aktiviteter i naturen, vandringar och annat som ger möjlighet att kombinera naturupplevelser med fysisk aktivitet. Ungdomarna söker sig till thaiboxningen i den nämnda föreningen Real Fighter för att det är en rolig träningsform med bra gemenskap. Ungdomarna trivs och många stannar kvar efter sina träningspass och umgås, eller kommer förbi även de dagar de inte ska träna. Får några är det här den fasta punkten i en annars turbulent tillvaro med problem hemma eller i skolan. Ofta tar ungdomarna med kompisar som egentligen inte är intresserade av just kampsportsträning, men som vill vara en del av den sociala gemenskapen. Detta är dessa kategorier av ungdomar som vi i första hand vill nå med LUCs aktiviteter. LUC delar i dagsläget lokal med Real Fighter, vilket är fördelaktigt eftersom RF inte utnyttjar lokalen fullt ut. Lokalen fungerar som en mötesplats i vardagen, men många aktiviteter inom föreningen innebär utflykter och aktiviteter i naturen, hos andra föreningar, osv.

Vi inkluderar alla ungdomar och ser möjligheter till aktiviteter inom en rad idrottsliga och kulturella områden, samt med ett fokus på naturen. Det är ungdomarnas önskningar och initiativ som styr verksamheten och det har visat sig att aktiviteter ute i naturen är populärt. Det finns inga strikta åldersgränser för att deltaga i föreningens aktiviteter, men majoriteten av ungdomarna är i åldrarna 10-16 år. Vi ser det som en fördel att ha grupper med blandade åldrar. En handfull något äldre ungdomar, 17-20 år, är medlemmar men fungerar främst som ledare för de yngre.

Aktivt vinterlov i Lund

I pandemitider har många unga haft det tråkigt och blivit stillasittande eftersom skolan i perioder varit på distans och idrottsaktiviteter har ställts in på grund av smittrisken. Vissa familjer är trångbodda och många har inte haft ekonomiska möjligheter att i dessa svåra tider ha en aktiv fritid. Omständigheterna kan leda till passivitet, som ung blir man lätt nedstämd och kan må både fysiskt och psykiskt dåligt. När idrottsaktiviteter inomhus ställs in är det svårt att motivera sig till egna fysisak aktiviteter utomhus under den kalla och mörka vintern.

Vi i Lunds Ungdomscenter bestämde oss för att motverka passiviseringen och bidra till en aktiv vinter för Lunds ungdomar! Vandringar, utomhusträning, mm har kunnat genomföras med hjälp av ekonomiska bidrag från Pia Ståhls stiftelse och från SPP i form av ett ”Klart du kan!”-stipendie. Deltagande ungdomar och ledare från Lunds Ungdomscenter sänder härmed ett stort tack till dessa bidragsgivare!

Nu kommer våren och vi jobbar på med ambitiösa planer för att även skapa ett aktivt sommarlov i Lund 2021!